Denní řád

Denní řád je dostatečně pružný a flexibilní. Jsou realizovány činnosti individuální, skupinové i frontální. Učitelky plánují týdenní činnosti dětí, které respektují jejich individuální potřeby a možnosti, vychází z jejich zájmů. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti nejsou v mateřské škole spojovány (jen ve velmi nutných případech nebo při omezení provozu mateřské školy).

Organizace dne – v průběhu dne převládají spontánní činnosti a hry, které jsou doplňovány řízenými činnostmi. Děti se volně pohybují po celé budově školy, mohou si zvolit třídu, ve které si budou hrát.

Pondělí - pátek
06.00 - 07.00
Příchod dětí
scházení dětí v jedné třídě, hry
06.30 - 07.30

Spontánní činnosti, hry, individuální práce, řízené činnosti
07.30 - 08.45

Svačina - děti, které mají zájem, si mohou samy namazat chleba, nápoje jsou dětem k dispozici po celý den
08.45 - 09.15

Řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, samostatné hry - lze volně kombinovat dle konkrétní situace ve třídě
09.15 - 09.45

Pobyt venku, tělovýchovné aktivity, pohybové hry
09.45 - 11.45

Oběd
11.45 - 12.15

Hygiena, příprava k odpočinku, relaxační hry na lůžku
12.15 - 12.45

Četba, individuální odpočinek, poslech relaxační hudby
12.45 - 13.30

Hry a činnosti nespících dětí
13.30 - 14.30

Svačina
14.30 - 15.00
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Hry, pobyt venku při příznivém počasí
15.00 - 16.30
16.00 - 17.00

Pondělí - pátek

 • Příchod dětí
  06.30 - 07.30
 • Spontánní činnosti, hry, individuální práce, řízené činnosti
  07.30 - 08.45
 • Svačina - děti, které mají zájem, si mohou samy namazat chleba, nápoje jsou dětem k dispozici po celý den
  08.45 - 09.15
 • Řízené činnosti, tělovýchovné chvilky, samostatné hry - lze volně kombinovat dle konkrétní situace ve třídě
  09.15 - 09.45
 • Pobyt venku, tělovýchovné aktivity, pohybové hry
  09.45 - 11.45
 • Oběd
  11.45 - 12.15
 • Hygiena, příprava k odpočinku, relaxační hry na lůžku
  12.15 - 12.45
 • Četba, individuální odpočinek, poslech relaxační hudby
  12.45 - 13.30
 • Hry a činnosti nespících dětí
  13.30 - 14.30
 • Svačina
  14.30 - 15.00
 • Hry, pobyt venku při příznivém počasí
  15.00 - 16.30
No events available!