Vážení rodiče,

nyní mi volala pí učitelka a pí školnice, obě mají pozitivní antigenní test. Sháníme zástup a budeme se snažit provoz udržet. Pokud se rozhodnete nedávat dítě do školky, tak mi napište na facebook nebo sms:   606 914 289, přijďte si zítra – v pondělí, pro oběd a já vám děti v sešitě dál omluvím.

Doufám, že se nás další nemoci a karantény vyhnou, protože již nyní chybí čtyři ze sedmi pracovnic.

PŘEJME SI ZDRAVÍ

Jitka Kocábová

Dotazník pro rodiče ke strategii školství města Břeclav

Vážení rodiče,

město Břeclav zpracovává strategii rozvoje školství. Cílem strategie je rozvrhnout investice v oblasti školství, zkvalitnit vzdělávání ve školách zřizovaných městem a rozvinout spolupráci v oblasti vzdělávání. Důležitou součástí zpracování je i zapojení rodičů. Chtěli bychom vás proto požádat o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník lze snadno vyplnit elektronicky, a to na odkazu https://1url.cz/@rodiceMS. Všechny odpovědi jsou anonymní. Dotazník prosím vyplňte do čtvrtka 20. 1. 2022.

Cílem dotazníku je získat váš názor na mateřskou školu, kterou navštěvuje Vaše dítě/Vaše děti, z pohledu rodičů a zejména zaznamenat vaše podněty ke zlepšení fungování školy. Využijte prosím této příležitosti. Děkujeme za ochotu.