Informace ze školy

Distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání bude zajištěna tak, že na e-mailové adresy zákonných zástupců, popř. osobně, budou zasílána rozpracovaná témata, která budou zahrnovat – motivační pohádku či příběh, básničku a písničku k tématu a pracovní listy na procvičování grafomotoriky, předmatematických představ apod.

Po ukončení mimořádného stavu přinesou děti vypracované úkoly zpět do mateřské školy.